asbestlabo

 

Asbestverdacht staal nemen

 

 

 

Contacteer het labo

bestelling - planning

 

0487 78 93 08

 

Kwaliteits verantwoordelijke

.

Laarnebaan 103 - b

 

 

 

info@asbestlabo.be

www.asbestlabo.be

.

0487 78 92 94

Labo verantwoordelijke

.

9070 Heusden-Destelbergen

ABL Asbestlaboratorium is officieel erkend door de Belgische Federale Overheid

Onze laboratorium leidinggevenden hebben meer dan 24 jaar dagelijkse praktijkervaring in labo en asbestonderzoek

 

Luchtmeting asbestvezels in lucht Asbestinventaris - gebouwen Asbestonderzoek in materialen Staalname en verpakking

Luchtmetingen norm NBN T96-102

 

Verplicht bij asbestverwijdering in besloten zone, en bij verwijdering met asbestzakken.

 

Deze luchtmetingen zijn ook wettelijk verplicht bij verwijdering asbestdaken door tewerkgestelde werknemers

Ook verplicht bij eenvoudige handelingen

Kostprijs 350 euro / meetsessie van 4 uur

Volgende zaken zijn inbegrepen in de prijs

Verplaatsingen, opstelling apparatuur,

Luchtmeting 4 uur, Analyse in labo, en

resultaat zelfde dag per mail ( PDF file )

 

Lees meer over luchtmetingen ...

Een staal van materiaal moet representatief zijn aan te onderzoeken materiaal

Best een monstergrootte van 3 cm op 3 cm

 

Bij CV Gips buisisolatie een brok gips nemen midden uit de buis ( niet op uiteinde )

Vloerbekleding steeds bemonsteren samen met de lijm waarmede die verkleefd is.

 

Bij plaatvormig materiaal of dakbedekking asbestcement materialen zich beperken tot kleine monsters van 3 cm op3 cm

 

 

Klik hier voor tips staalname + meer info...

 

Stofmonster Veegmonster nemen

Asbestinventaris - sloop - sanering

 

Onderzoek gebouwen dmv visuele inspectie staalname alle asbestverdachte materialen, analyse in labo.

Aan de hand van de resultaten wordt een deskundig verslag, de asbestinventaris en beheersprogramma gemaakt, hierdoor bekomt u een grondig inzicht in de eventuele asbestproblematiek.

Kostprijs afhankelijk van de grootte en complexiteit van gebouwen.

 

Contacteer ons voor correcte prijs.

 

Lees meer over asbestinventarisatie .

Indien u asbestverdacht stof, hetzij vergruisd materiaal, of zeer kleine deeltjes wil laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, dient u een speciale techniek te gebruiken teneinde het asbestverdachte stof hetzij vergruisd materiaal / de kleine deeltjes te verzamelen en aan het labo te sturen.

 

Dit gebeurt met een speciale klevende tape

 

U kan hier belijken hoe u dit moet doen.

Het labo kan u tegen betaling desgewenst de nodige materialen voor het nemen van stofmonster - veegmonster bezorgen

 

Lees hier hoe u dat doet ...

Onderzoek asbestverdacht materiaal

.

Met optische microscopie, polarisatie en dispersiekleuring kan de asbestsoort bepaald worden

Resultaat 24 uur na ontvangst en betaling.

Particuliere lowcostprijs 60 euro / per staal

Steeds betaling 60 € per staal cash bijsluiten

.

U kan GEEN stalen binnenbregen, steeds opsturen per Bpost in stevige verpakking.

.

Ingeval factuur vereist is = 60 + 32 (administratiekost indien omzet lager dan 150 euro) = 60 + 32 = € 92 + 21% Btw

.

Klik voor staalname en dubbel verpakken

 

Inlichtingsblad bijvoegen

 

Verslag asbestonderzoek

Asbestverdacht materiaal verpakken

 

Materiaal afmetingen ongeveer 3cm / 3cm

CV GIPS BUISISOLATIE steeds brok gips nemen.

PLEISTERWERK brokjes pleister sturen

Het materiaal in een stevig plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken, en in 2de plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken, inlichtingsblad bijvoegen, alles in stevige omslag ( geen brief-enveloppe) of in kleine doos plaatsen, en verzenden.

ABL Labo Laarnebaan 103 Heusden 9070

 

Klik voor inlichtingsblad en meer info...

Verslag luchtmeting begrijpen

ASBEST materialen galerij

Officiele erkenning

Hier kan u asbest en de meest diverse materialan vinden waarin asbest is toegepast, u kan deze bekijken in een slideshow van foto's

 

De website is nog onder constructie, we vragen uw geduld, en zijn ons bewust dat de website slechts op 25 % van het bedoelde resultaat fuctioneert

 

Excuus voor het mogelijke ongemak.

ABL Prolab is een wettelijk erkend asbestlabo

ASBEST in en rond de WONING

 

In woningen is er massaal asbest en asbesttoepassingen gebruikt, omwill van de lage kostprijs, en tevens als gevolg van de commerciele marketingmachine van Eternit,

JM Balmatt, SVK en anderen.

Ook in CV leidingen ( Gips ) is asbest verwerkt, in vynil tegels en kunstsof vloerbekleding zit veelal asbest verwerkt.

Ook wordt steeds meer asbest gevonden in pleisterwerken van muren en wanden.

Ons labo is een pionier in het analyseren van pleisterwerk, bij elke asbestinventarisatie onderzoeken we één of indien nodig meerdere stalen van het pleisterwerk.

 

Verneem meer over asbest in ( uw ) huis ...

 

Het laboratorium is officieel erkend door de Belgische Overheid als deskundig asbest laboratorium

 

Onze leidinggevenden hebben 23 jaar continue dagdagelijkse ervaring in een asbest laboratorium ( 1995 - 2018 )

 

Door 23 jaar labo ervaring, mede sterke technische en wetenschappelijke kennis verwierven onze laboratorium leidingegevenden unieke bekwaamheden in asbest onderzoek en het leiden van een asbestlabo.

 

De naam Prolab wordt door het labo niet langer commercieel gebruikt,

 

Lees meer en zie onze erkenning...

Wat is Asbest - Educatieve info

 

 

mail ons op info@asbestlabo.be

Copyright © All Rights Reserved De Gucht Eduard Meersstraat 8 Laarne 9270