asbestlabo

Verslag luchtmeting begrijpen

 

 

 

Contacteer het labo

bestelling - planning

 

0487 78 93 08

 

Kwaliteits verantwoordelijke

.

Laarnebaan 103 - b

 

 

 

 

 

asbestlabo@telenet.be

www.asbestlabo.be

 

0487 78 92 94

Labo verantwoordelijke

 

9070 Heusden-Destelbergen

ABL Asbestlaboratorium is officieel erkend door de Belgische Federale Overheid

Onze laboratorium leidinggevenden hebben meer dan 20 jaar dagelijkse praktijkervaring in labo en asbestonderzoek

Luchtmetingen norm NBN T96-102

 

Verplicht bij asbestverwijdering in besloten zone, en bij verwijdering met asbestzakken.

Ook verplicht bij eenvoudige handelingen

Volgende zaken zijn inbegrepen in de prijs

Verplaatsingen labo naar werf en terug

Opbouw - opstelling luchtmeting op werf

Luchtmeting gedurende 4 uur met de nodige meetpunten

Wegname materiaal na meting

Analyse in labo, Verslag per mail ( PDF)

 

Lees meer over luchtmetingen ...

Asbestinventaris - sloop - sanering

 

Visuele inspectie, staalname, en analyse in labo van asbestverdachte materialen

Na floop van de studie ter plaatse, de staalnames, de analyses, wordt een deskundig verslag aan u overgemaakt met resultaat van de uitgevoerde studie.

Hierdoor bekomt u inzicht in eventuele asbestproblematiek

 

 

Lees meer over asbestinventarisatie ...

Onderzoek asbestverdacht materiaal

 

Met optische microscopie, polarisatie en dispersiekleuring kan de asbestsoort bepaald worden

Resultaat zelfde dag van ontvangst

Particulieren gunstprijs van 50 euro / staal

Ingeval factuur vereist is = 50 + 30 (administratiekost indien omzet lager dan 150 euro) = 50 + 30 = € 80 + 21% Btw

 

U kan ook het inlichtingsblad bijvoegen

Stalen dubbel verpakken en verzenden in scheurbestendige / stevige verpakking,

Lees meer over staalname en dubbel verpakken... ( risico asbestcontaminatie )

Asbestverdacht materiaal verpakken

 

Materiaal afmetingen ongeveer 3cm / 3cm

CV buisisolatie in midden van buis nemen

Het materiaal in een stevig plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken, en in 2de plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken, inlichtingsblad bijvoegen, alles in stevige omslag ( geen brief-enveloppe) of in kleine doos plaatsen, en verzenden.

 

Klik voor inlichtingsblad en meer info...

 

Luchtmeting asbestvezels in lucht Asbestinventaris - gebouwen Asbestonderzoek in materialen Staalname en verpakking

 

Stofmonster Veegmonster nemen

 

Asbestverdacht staal nemen

 

Een staal van materiaal moet representatief zijn aan te onderzoeken materiaal

Best een monstergrootte van 3 cm op 3 cm

 

Bij CV Gips buisisolatie een brok gips nemen midden uit de buis ( niet op uiteinde )

Vloerbekleding steeds bemonsteren samen met de lijm waarmede die verkleefd is.

Voor plaatvormige materialen en asbestcement materialen zich beperken tot kleine monsters van 3 cm op3 cm

 

Klik hier voor tips staalname + meer info...

 

Indien u asbestverdacht stof, hetzij vergruisd materiaal wil laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, dient u een speciale techniek te gebruiken teneinde het asbestverdachte stof hetzij vergruisd materiaal te verzamelen en aan het labo te sturen.

 

Het labo kan u de speciale materialen voor het nemen van stofmonster - veegmonster bezorgen

 

Lees hier hoe u dat doet ...

 

ASBEST materialen galerij

Officiele erkenning

Hier kan u asbest en de meest diverse materialan vinden waarin asbest is toegepast, u kan deze bekijken in een slideshow van foto's

De website is nog onder constructie, we vragen uw geduld, en zijn ons bewust dat de website slechts op 25 % van het bedoelde resultaat fuctioneert

Excuus voor het mogelijke ongemak.

ABL Prolab is een wettelijk erkend asbestlabo

ASBEST in en rond de WONING

 

In woningen is er massaal asbest en asbesttoepassingen gebruikt, omwill van de lage kostprijs, en tevens als gevolg van de commerciele marketingmachine van Eternit,

JM Balmatt, SVK en anderen.

Ook in CV leidingen ( Gips ) is asbest verwerkt, in vynil tegels en kunstsof vloerbekleding zit veelal asbest verwerkt.

Ook wordt steeds meer asbest gevonden in pleisterwerken van muren en wanden.

Ons labo is een pionier in het analyseren van pleisterwerk, bij elke asbestinventarisatie onderzoekt ons stalen van het pleisterwerk.

 

Verneem meer over asbest in ( uw ) huis ...

 

 

Het laboratorium is officieel erkend door de Belgische Overheid als deskundig asbest laboratorium

 

Onze leidinggevenden hebben 20 jaar continue dagdagelijkse ervaring in een asbest laboratorium ( 1995 - 2014 )

 

Door 20 jaar labo ervaring, mede sterke technische en wetenschappelijke kennis verwierven onze laboratorium leidingegevenden unieke bekwaamheden in het leiden van een asbestlabo.

 

De naam Prolab wordt door het labo niet langer commercieel gebruikt,

De vermelding Prolab in officiele publicaties ( zoals het staatsblad ) is doordat de officiele firmanaam ABL Prolab bvba is.

 

Lees meer en zie onze erkenning...

Wat is Asbest - Educatieve info

Officiele erkenning

Copyright © All Rights Reserved De Gucht Eduard Meersstraat 8 Laarne 9270